Yatırım Ortamı

Bir yöredeki yatırım ortamını, doğal kaynaklar, tarim ve hayvansal potasiyeli, teknik ve sosyal alt yapı, sanayi ve ticaret, kurum ve kuruluşlar, ilin sahip olduğu maddi kaynaklar ile beşeri potansiyeli oluşturmaktadır.

Yörenin ekonomik olarak gelişimi, yöredeki beşeri ve maddi kaynakların yeterliliğinin yanında, gelişimi etkileyen iç ve dış faktörlere de bağlıdır. Gelişme bir süreç olduğu için, yörenin önceki gelişmişlik seviyesi de gelişme sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir.

Yörenin gelişimini olumsuz yönden etkileyen faktörlerin olumsuzluklarını gidermek, olumlu faktörlerden ise en fazla fayda sağlanacak şekilde yararlanmak, yöre yöneticilerinin yüksekliğine yörenin mevcut sosyo-ekonomik durumuna ve devletin sağladığı destekleri yeterliliğine bağlı olarak değişecektir. Bu açıdan, yatırım ortamının çok iyi tahlil edilmesi, artı ve eksilerinin iyi bilnmesi gerekmektedir.

Fatsa ve komşu ilçelerde yatırım yapmayı planlayan yatırımcıları bekleyen yatırım ortamının özellikleri, olumlu ve olumsuz yönleri ve yatırım ortamını iyileştirmek için alınması gereken önlemler, başlıklar halinde aşağıda ele alınmıştır.

Yörenin yatırım ortamı irdelenirken; önce coğrafi yapıda tarım ve sanayiye, alt yapıdan gelir seviyesine kadar yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen mevcut durumla ilgili bütün faktörler ortaya konulmuş, daha sonra ise yatırım ortamını iyileştirmek için alınması gerekli önlemler belirtilmiştir. Yatırım ortamının değerlendirmesine girmeden önce DPT tarafından hazırlanan ve 2001 yılından itibaren uygulanmasına geçilmiş olan "Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Projesi" nin (DOKAP) iyi takip edilmesi gerektiğini belirtmekte yarar görülmektedir.

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN