Yatırım Konuları

Fatsa ve komşu ilçeler için uygun yatırım konuları önerilirken, öncelikle yöredeki doğal kaynak potansiyelini değerlendirmeye yönelik yatırımların durumu gözönüne alınmıştır. Gelişme aşamasınınbaşında olan bir yörede tarım, maden ve orman varlığından meydana gelen doğal kaynak potansiyeli, öncelikli olarak ve kolaylıkla değerlendirilebilecek kaynakları oluşturur. Tarımın yöre ekonomik yapısındaki ağırlığı dikkate alındığında doğal kaynak potansiyeline öncelik verilmesinin gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Yatırım konuları önerilirken daha sonra göz önüne alınan kriterler ise; yöredeki ve çevre illerdeki sanayilerin entegrasyonuna yönelik yatırımlar ile talebi karşılayacak ürünler ve pazar ve pazara bağımlı olmayan maddelerin üretimine yönelik yatırımlardır. Ön araitırma, yerinde yapılan inceleme ve ilgilerle yapılan görüşmeler sonucunda Ordu'da 18 yatırımın gerçekleştirilebileceği tespit edilmişti. Bu yatırımlar aşağıda belirtilmişti.

a) Potansiyeli Değerlendirmeye Yönelik Yatırımlar: Doğal kaynak potansiyelini meydana getiren tarım, hayvancılık, orancılık sektörleri ile madencilik sektörüne dayalı olarak yörede yapılcabilecek yatırımlar, yatırım grupları temelinde aşağıda verilmiştir.

— Tarım sektöründe yapılabilecek yatırımlar
— Hayvancılık sektöründe yapılacak yatırımlar
— Orman ürünleri sanayiinde yapılacak yatırımlar
— Madencilik sektöründe yapılacak yatırımlar


Tarım Sektöründe Yapılacak Yatırımlar:
— Seracılık
— Yem bitkileri üretimi


Hayvancılık Sektöründe Yapılacak Yatırımlar:
— Besicilik
— Su ürünleri üretimi

Orman Ürünleri Sanayiinde Yapılcak Yatırımlar:
— Kapı ve pencere üretimi
— Parke Üretimi

Madencilik Sektöründe Yapılacak Yatırımlar:
— Bentonit zenginleştirme

b) Talebi Karşılamaya Yönelik Yatırımlar: Gerek yurt içinden, gerekse Rusya fedarasyonuna bağlı ülkeler ile Ukrayna gibi ülkelerden, gıda ve inşaat malzemeleri ile çeşitli sanayi ürünlerine talep sözkonusudur. Talep edilen ürünlerden ekonomik açıdan yörede üretilmesi mümkün olanların üretimine yönelik yatırımlar, yatırım grupları temelinde aşağıda verilmiştir.

— Gıda sanayinde yapılacak yatırımlar
— Tekstil sektöründe yapılcak yatırımlar
— Madeni eşya sanayinde yapılacak yatırımlar
— Alternatif yatırım konuları

Gıda Sanayinde Yapılacak Yatırımlar:
— Süt ve süt ürünleri üretimi
— Fındıklı kakaolu ürünler
— Bal ambalajlama

Tekstil Sektöründe Yapılacak Yatırımlar:
— Hazır giyim üretimi
— Çorap Üretimi

Madeni Eşye Sanayinde Yapılacak Yatırımlar:
— Hırdavat malzemeleri
— Tıbbi aletler
— Alternatif Yatırım Konuları
— Rüzgar enerjisi üretimi
— Işıldak üretimi
— Styropor ambalaj üretimi

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN