Yatırım Hizmetleri

Herhangi bir yörede yatırımcıların kafasında yatırım fikirlerinin gelişmesi ve yatırıma yönelmeleriyle başlayan yatırım sürecinde, gerek yatırımların gerçekleştirilmesi öncesinde, gerekse yatırım dönemi içerisinde kamuya veya özel sektöre ait kuruluşlar tarafından yatırımcılara değişik destekler sunularak yatırımın kolaylıkla gerçekleştirilmesine ve yörenin gelişmesine yardımcı olunmaya çalışlmaktadır.

Yatırımcılara sağanan destekler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

a) Yatırımcıları Yatırımları Gerçekleştirmeye Teşvik Etmeye Yönelik Destekler:
— Teşvik belgeli yatırımlarda devlet yardımları (Genel teşvikler)
— Teşvik belgeli yatırımlarda devlet yardımları (Fon kaynaklı krediler)
— KOBİ teşvik belgeli yatırımlarda devlet yardımları (genel teşvikler)
— KOBİ teşvik belgeli yatırımlarda devlet yardımları ( Fon kaynaklı krediler)
— Banka kredileri
— Kredi garanti hizmetleri

b) Hizmet Destekleri:
— Bilgi aktarımı
— Teknoloji geliştirme ve destekleme hizmetleri
— Proje hizmetleri
— Girişimciliği geliştirme hizmetleri
— Bölgesel kalkınma hizmetleri
— Eğitim hizmetleri
— Tanıtım hizmetleri

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN