Karadeniz Yat Rallisi
Karadeniz Yat Rallisi'nden bir görüntü...

Mevcut DurumDevlet DesteğiOrtamKonularHizmetlerGenel Değerlendirme

Devlet Desteği

Devlet Desteği Ülkemizde, sanayileşmenin hızla sağlanabilmesi, yatırımların ülke geneline dengeli bir şekilde dağılması, gelişmemiş veya önemli olan sektörlerin öncelikli olarak gelişmesinin sağlanması gibi değişik amaçlarla doğrudan veya dolaylı çeşitli teşvikler uygulanmaktadır.

Başvuru:

Genel teşvik tedbirleri, herhangi bir bölge veya sektör ayrımı gözetmeksizin bütün yatırımlara uygulanmaktadır. Teşviklerle ilgili olarak yapılacak işlemler için başvuru yapılcak kuruluşlar:

Genel teşvik tebirleriyle ilgili olan başvurular için
— Hazine müsteşarlığı

Küçük ölçekli (KOBİ) teşvik tedbirleri için
— Türkiye Halk Bankası
— Türkiye Kalkınma Bankası
— Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
— Sınai Yatırım Bankası

Fatsa ve çevresi için geçerli olan genel ve KOBİ teşvik tedbirleri hakkında ayrıntılı bilgi aşağıdadır.s

I -Genel Teşvik Tedbirleri:

Bakanlar Kurulu'nun 21.12.2000 tarh ve 2001/1821 sayılı kararına göre ülkemizde uygulanmakta olan genel teşvik tedbirleri, yatırımın yer aldığı sektör ve yatırımın cinsine bakılmaksızın bütün yatırımlara uygulanmaktadır. Genel teşvikler açısından iller, ekonomik gelişmişliklerine bağlı olarak normal yöreler, gelişmiş yöreler ve kalkınmada öncelikli yöreler olarak üç'e ayrılmışlardır. Bölge uygulaması ve kalkınmada öncelikli yörelere daha fazla teşvik verilmesinde amaç, gelişmemiş yörelerdeki yatırımlara daha fazla destek vererek yörenin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bir yatırımın teşvik belgesine bağlanabilmesi için, yörelere göre asgari sabit yatırım tutarlarının aşağıdaki gibi olması gerekmektedir:

— Gelişmiş bölgelere yapılacak yatırımlarda: 600 Milyar
— Normal yörrelerde yapılacak yatırımlarda: 400 Milyar
— Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılcak yatırımlarda: 200 Milyar


TABLO: Genel Teşvik tedbirleri - Genel destekler:
Teşvik Türü Gelişmiş Bölge Normal Bölge Kalkınmada Önc. Bölge
Yatırım Vergisi
%40
%60
%100
Gelir Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası
%100
%100
%100
K.D.V. İstisnası
Var
Var
Var
Vergi, resim ve harç istisnası
Var
Var
Var
Fondan Kredi Tahsili
Var
Var
Var
Kaynak
Hazine Müsteşarlığı

TABLO: Kobiler İçin Teşvik tedbirleri - Genel destekler:
Teşvik Türü Gelişmiş Bölge Normal Bölge
Köy+Osb
Yatırım İndirimi
%60-%100
%100
%100
Gelir Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası
%100
%100
%100
K.D.V. İstisnası
Var
Var
Var
Vergi, resim ve harç istisnası
Var
Var
Var
Fondan Kredi Tahsili
Var
Var
Var
Kaynak
Hazine Müsteşarlığı

Devlet Yatırımlarından Yararlanabilecek Kobi'ler:

— İmalat (çırçır ve entegre olmayan paketleme yatırımları hariç. Kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç; makine-teçhizat, tesis, taşıt, araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 Milyar TL' yi aşmayan yatırımlar)
— Tarımsal sanayi (tarım ürünlerini işleyerek değerlendiren ve / veya pazara hazırlamaya yönelik faaliyette bulunan her türl, tarım iişletmeleri ile soğuk hava depoları dahil. Kanuni defter kayıtlarında arsa ve bina hariç; makine - teçhizat, tesis, taşıt, araç ve gereçleri, döşeme ve demirbaşları toplamının net tutarı 400 milyar TL'yi aşmayan yatırımlar)
— Turizm (Konaklama tesisleri. Kararda belirtilen yörelerde yapılcak yatırımlar ile mevcut konaklama tesislerinin modernizasyonu yatırımları)
— Eğitim ve sağlık ( kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak sağlık yatırımları ve eğitim yatırımları ile gelişmiş ve normal yörelerde yapılcak ilk ve orta eğitim yatırımlarına ait tesis ve modernizasyon yatırımları)
— Madencilik (madencilikle uğraşan işletmelerin, istihraç, işleme ve zeninleştirme yatırımları)
— Yazılım Geliştirme Yatırımları

III -Fatsa Ve Çevre İlçeleri İçin Uygulanan Teşvikler:

Ordu ve çevresindeki bütün ilçeler, uygulanmakta olan genel teşvikler, KOBİ teşviklerinin ve 4325 sayılı kanun ile getirilen teşviklerin tamamından yararlanabilmektedir. Bununla birlikte teşvikler hususunda Fatsa, kalkınmada öncelikli yöreler arasındadır.

a) Genel Teşvikler:
— Yatırım indirimi uygulaması
— Diğer yörelere göre daha düşük öz kaynak ile yatırım yapabilme (büyük ölçekli işletmeler için sadece %20 oranında özkaynak kullanma)
— Düşük yatırım teşvik başvuru ücreti ödeme (160 milyon yerine 80 milyon TL)
— 23.06.99 tarihine kadar teşviğe bağlanan yatırımlar için ödenen KDV+ 10 puan üzerinden, 01.08.98 tarihinden sonra teşviğe bağlanan yatırımlar için KDV geri ödeme uygulamasından yararlanma.

b) KOBİ Teşvikleri: Yatırım kredisi: 200 Milyar TL
— Ödeme süresi : 1 yılı ödemesiz 4 yıl
— Faiz Oranı: %15
— İşletme kredisi: 35 Milyar TL
— Ödeme süresi: 2 Yıl
— Fazi Oranı %25
— Öz kaynak oranı: %30

Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN