Kumru Hakkında

Kumru İlçesi çağlar boyunca kavimlerin yaşadığı bir bölgedir. Tarihi M.Ö. 584-555 yıllarında Pers İmparatorluğu'na dayanmaktadır. Pont hakimiyeti ve daha sonra Roma'nın egemenliğine giren Kumru M.S 391 395 yıllarında Orta Asya'dan gelen Peçenek ve Kuman Türkleri'nin akınları ile karşı karşıya kalmıştır. Yörede güçlü Türk hakimiyeti 1095 - 1175 tarihlerinde Danişment'liler tarafından sağlanmıştır. 1178'de Selçuklu hakimiyetine girdikten sonra Türk nüfusu kademeli olarak yerleştirilmiştir. Kösedağ savaşından sonra sırasıyla; Eretna beyliği, Kadı Burhanettin ve Hacı Emiroğulları'nın hakimiyetine giren şehir 1427 de Osmanlı idaresine bağlanmıştır.

Osmanlı döneminde Kumru'da iki yerleşim biriminin varlığı görülmektedir. Bunlar; Meydan ve Serkeş'tir.

MEYDAN : Tekkiraz beldesinin bulunduğu yerde Meydan adlı bir kaza ortaya çıkmaktadır.İlk olarak 1590 tarihinde Satılmıştan ayrılan Meydan, 1642 de kaza olarak görülmektedir. 1856 da Nahiye-i Meydan olarak anılan kaza, 1860 - 1865 de Canik Sancağı'na, 1865 - 1871 de Ünye Sancağı'na bağlı bir kazadır. 1892 de ise Fatsa kazasına bağlı bir nahiyedir. Meydan, 1928 de Fatsa'nın Kumru Nahiyesine bağlı bir köydür.

SERKEŞ: Fatsa'nın Güneyinde bulunan köylerde (Geyikçeli, Beyceli, Dağ güvezi, Kösebucağı, Gölköy ve bugünkü Kumru) Osmanlı döneminde Serkeş adlı bir kaza vardı. Bu kaza 1642 de Canik sancağına bağlı iken 1872 de Ünye kazasına bağlı bir nahiyedir. 1882 de ise Fatsa kazasına bağlı bir nahiye merkezi olmuştur.

Kumru yöresi 1928 de Fatsa ya bağlı bir nahiye iken 1 Nisan 1960 tarih ve 7033 sayılı kanun ile İlçe haline getirilmiştir.

Kumru Adının kökeni hakkında ilmi dayanağı olmayan iddialar vardır. Kuzey - Güney istikametinde olan Elekçi deresi bilinmeyen bir tarihte taşarak ilçe merkezine yoğun bir şekilde kum bıraktığından Kumlu ismi ile anılmış, daha sonra halkın dilinde değişerek Kumru'ya dönüşmüştür. Bir başka söylenti ise Kuman Türklerinin uzun süre bu bölgede kalmalarından dolayı Kumru adı verilmiştir.

Coğrafi Durumu ve İklimi

Kumru ilçesi Orta Karadeniz Bölgesinde Canik dağlarının vadileri arasında bir yerleşim yeridir. İlçe merkezinin ortasından Elekçi deresi akmaktadır. Doğusunda Korgan batısında Akkuş, Kuzeyinde Fatsa, Kuzey batısında Ünye ve Güneyde Niksar bulunmaktadır. İlçe ılıman bir iklime sahiptir. Kışları ılık yazları ise sıcaktır. Her mevsimde yağış görülür.

Nüfus Sayımları
Tarih Köy Şehir Toplam
1960 23.076 2.750 25.826
1965 23.468 3.215 26.683
1970 25.015 3.977 28.992
1975 25.904 5.747 31.651
1980 28.524 6.911 35.435
1985 29.494 9.786 39.280
1990 28.819 10.774 39.593
1997 23.555 12.740 36.295

Ekonomik Göstergeler

Kumru ilçesinin 2000 yılına ait ekonomik göstergelerini E-Rapor 2000 dosyasını bilgisayarınıza indirerek inceleyebilirsiniz.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN