Korgan
Korgan, genel görünüm...

AybastıÇamaşÇatalpınarKabatasKorganKumru

Korgan Hakkında

Bölgenin il egemen halkı Halip (Kalip), Kolk ve Kokurlardır. Kalipler ve Mitridatlar en kuvvetli çağlarında demir madenleri işletiyorlardı. Korgan'da Tatarcık köyü sınırları içersinde bulunan ve halen de yine maden ormanı adı ile anılan mıntıkada ve yine Korgan'ın bazı yaylalarında ve özellikle Yalman civarında demir cüruflarına, işletilmiş maden yataklarının izlerinin bulunması, Koliplerin ve Mitridatların bu yerlerde M.Ö. 12 yy.'da buralarda yaşadıklarını göztermektedir. M.Ö. 584 - 555 yılında Perslerin Korgan bölgesinde yaşadıkları da bilinmektedir. Persler devrinde I. Daryus'un ( M.Ö. 522 - 485 ) bu toprakları idare edebilmek için Satraplıklara ayırdığı ve dört adet birinci derecedeki satraplıktan biri olan Pont Kapadokyası Korgan topraklarını içine almış oluyordu.

M.Ö. 331 tarihinde Pers Devleti tarih sahnesinden İskender'in Orduları tarafından silindi. Pont ve Roma hakimiyetleri döneminden sonra Danışmend Gazi'nin orduları Korgan topraklarına girmişler ve 1083 tarihinde buraları ele geçirmişlerdir. Anadolu'ya gelen Oğuz Boyları'ndan bir çok topluluklar, Korgan bölgesinde yerleşmişlerdi. Denilebilir ki Ordu ilinin yayla toprakları ile, Korgan ve Kumru İlçe merkezlerini çevreleyen sahalar, tamamen Türkmenler tarafından yerleştirme sahaları yapılmış ve buralarda oturanlar da kısa zaman içinde Oğuz Boyları oymakları arasında erimişlerdi. Esasında azınlıkta bulundukları için de , hiçbir güçleri kalmayarak ağırlıklarını kaybetmişlerdir. II. Kılıçarslan zamanında Korgan ve çevresi Anadolu Selçukluları hakimiyetine girdi. ( 1178 ) Kösedağ Savaşından sonra ( 1243 ) Korgan topraklarının büyük bir bölümü Kadı Burhaneddin'in idaresine geçmiştir.

1380'lerde ise Hacı Emir Oğulları Beyliği bu çevreye hükmetmiştir.

Yıldırım Beyazıt 1398'de Ordu ve Samsun'u Osmanlı Devleti'ne katmıştır. Osmanlı idaresine geçen yöre resmi kayıtlarda Keşdere olarak anılmaktadır. Keşdere, Bolaman Irmağının bir koluna verilen addır. 1642'ye kadar Satılmış Kazasına ( Fatsa ) bağlı olan Keşdere bu tarihte kaza olmuştur. 1856'da Liva - i Canik'e ( Canik Sancağı ) bağlıdır. Bu tarihte yönetimi Akçay, Terme ve Cevizderesi İle birdir. 1860 - 65'te Canik Sancağı'na , 1866 - 71'de ise Ünye Sancağı'na bağlı bir kazadır. 1882'de ise Fatsa kazasına bağlı bir nahiye merkezi olmuştur. 1928'de ise Fatsa'ya bağlı bir Köy olmuştur. Korgan, Fatsa'nın bir bucağı olarak yıllarca varlığını devam ettirdikten sonra 1. Haziran .1958 tarihinde Belediye, 1 .Nisan 1960 Cuma günü Kaza yapılarak İlçe merkezi haline getirilmiştir.

Korgan, kelime anlamı bakımından her hangi bir mana ifade etmemektedir .İlçeye bu adın verilişi hakkında çeşitli söylentiler ve ihtimaller vardır.

Türklerin Müslüman olmaya başladığı dönemlerde, Hazar Denizinin güneyinde Horasan Bölgesinde Korgan adı verilen yerden kalkarak Korgan'a yerleşen aşiretler vardır. Buraya yerleştikten sonra geldikleri yer olan "Korgan" adını verdikleri ve bu adın buradan geldiği söylenmektedir.

<Koruyan>, < Kanını Koru ( Kendini Koru) > anlamına gelen < Korukan > ve daha sonra da < Korgan > denildiği söylenmektedir.

Coğrafi Durumu ve İklimi

Korgan ilçesinin kuzeyinde Fatsa, Güney Doğusunda Aybastı, Güney atısında Niksar, Kuzey batısında Kumru bulunmaktadır . İlçe, Yüzey şekilleri bakımından dağ ve tepelerden oluşmaktadır. Yer yer 1000 metreye varan bu tepelerden başka, zirveleri 2000 metreye yaklaşan dağlardan meydana gelmiştir. Düz arazi oranı yok denecek kadar azdır. Var olan düz arazilerin büyük bir bölümü yaylalardır. Eğimin fazla olması nedeniyle akarsuların rejimi düzensizdir. Fizme ve Keşdere akarsuları bu bolgeden gecer .. Korgan İlçesi toprak bakımından fazla çeşitliliği sahip olmadığı gibi, geniş alanları gri kahverengi podzolik topraklar işgal etmiştir . Korgan, ılıman iklime sahiptir. Kışları ılık, yazları ise serin geçer. Hemen her mevsimin yağışlı geçmesi özel bir iklimin hüküm sürmesini sağlar.

Nüfus Sayımları
Tarih Köy Şehir Toplam
1960 13.368 2.274 20.462
1965 20.662 2.858 23.520
1970 18.081 7.950 26.031
1975 18.439 9.755 28.194
1980 20.063 11.076 31.139
1985 21.989 12.573 34.562
1990 23.528 13.171 36.699
1997 20.903 13.599 34.502

Ekonomik Göstergeler

Korgan ilçesinin 2000 yılına ait ekonomik göstergelerini E-Rapor 2000 dosyasını bilgisayarınıza indirerek inceleyebilirsiniz.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN