Aybastı
Aybastı, genel görünüm...

AybastıÇamaşÇatalpınarKabatasKorganKumru

Aybastı Hakkında

Yunan kaynaklarına göre Aybastı’yı içine alan bölgede ilk egemen halk kütleleri Halipler, Kolklar, Kokanlar ve Tiberenlerdir. (Ayrıca kazada tarih öncesi devirlere ait mağara yapıtları da mevcuttur). Bu kavimler Hitit, Pers, Met ve Pont Devletlerine bağlı olarak yaşamışlar ve demircilikle uğraşmışlardır. M.S 4 yy da bölge Peçenek ve Uz Türklerinin akınlarına uğramış ve işgal edilmiştir. Dillerini ve geleneklerinin unutmayan bu Türk boyları daha sonra gelen Türk boyları ile bütünleşmiştir. Roma hakimiyetinden sonra Aybastı M.S 395 de Doğu Roma İmparatorluğuna bağlanmıştır.

Malazgirt zaferinden sonra Orta Anadolu da kurulan Türk beyliklerinden biri olan Danışmentliler, Melik Emir Gazi döneminde Aybastı ve çevresini ele geçirmiştir. (1115 - 1134) Danışmentliler dönemi Anadolu Selçuklu Sultanı Il. Kılıç Arslan tarafından sona erdirilmiştir. (1175 ) Aybastı da Danışmentliler devrinde yapılan savaşlarda şehit düşmüş asker ve komutanlara ait mezarlara rastlanılmaktadır. Kutlu Doğmuş Evliyası, Kümbet Evliyası etraflarında çok sayıda şehit mezarları mevcuttur. Kösedağ savaşından sonra Kadı Burhanettin Beyliği’nin hakimiyet dönemi başlamıştır.

Aybastı , 1427 /28 Canik seferi ile Osmalı topraklarına katılmıştır. İlçe, Tokat/Niksar yöresini sahile – Fatsa Limanına - bağlayan en kısa ve emniyetli yol üzerinde olması nedeniyle önem kazanmıştır. Yöre idari merkeze olan uzaklığı ve ormanlık oluşu nedeniyle her devirde kanun ve asker kaçaklarının barınağı haline gelmiştir. Yerli Bey’ler her zaman sorun çıkarmışlar, bu yüzden Osmanlı Devleti Aybastı ve çevresinde her zaman fazla askeri kuvvet bulundurmuştur. III. Mehmet döneminde Sancak Beyliği elinden alındığı iddiası ile isyan çıkarıp devleti uğraştıran Celali ve Karayazıcı devlet kuvvetlerinden kaçarak Canik dağlarında Perşembe yaylasına sığınmış ve burada ölmüştür. ( 1603 )

Aybastı 1871 ‘ de Ordu Kazasına bağlı bir nahiyedir. 1870 ‘ de Belediye Teşkilatının mevcut olduğu ve Belediye Başkanının İbrahim Ağa olduğu iddia edilmektedir. 1874 yılında ise Aybastı, Padişah iradesiyle Kaza yapılmış olup, Kaymakamı Ali Ağa ‘ dır. Prof. Dr. Bahaettin Yediyıldız ‘ ın verdiği bilgiye göre Aybastı 1871 , 1892 , 1907 ‘ de Ordu Kazasına bağlı bir nahiye merkezidir. Cumhuriyet’ in ilanından sonra 1928 ‘ de Ordu merkez kazasına bağlı iken 1945 ‘ te Gölköy İlçesine bağlanmıştır. 1959 ‘ da ise İlçe yapılmıştır.

Coğrafi Durumu ve İklimi

Orta Karadeniz Bölgesinde Canik dağlarının Kuzey yamacında kurulmuş olan ilçe Fatsa’nın güneyinde 54 km içerdedir. Doğusunda Gölköy, Batısında Korgan, Kuzeyinde Fatsa ve Güneyinde Reşadiye ilçeleri yer alır. İklim olarak Karadeniz ve Karasal iklim birlikte yaşanır. Başlıca akarsuları Aybastı ve Armutludur.

Nüfus Sayımları
Tarih Köy Şehir Toplam
1960 23.763 2.129 25.892
1965 22.921 7.450 30.371
1970 24.880 10.823 25.703
1975 27.038 13.180 40.218
1980 31.482 13.517 44.999
1985 35440 14.486 51.250
1990 15.309 17.143 32.452
1997 14.969 18.778 33.747

Ekonomik Göstergeler

Aybastı ilçesinin 2000 yılına ait ekonomik göstergelerini E-Rapor 2000 dosyasını bilgisayarınıza indirerek inceleyebilirsiniz.
Meslek Grupları
Meslek Grupları
AB
Nace Rev.2
AB
Meslek gruplarımızın Nace Rev formatında listesi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

Bağlantılar
Bağlantılar
KobiTv
Kobi Bilgi Sitesi
Tek Hedef bilişim
T.O.B.B. Tv
T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN