Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası'nın sunduğu belge hizmetleri aşağıda listelenmiştir:

Oda Sicil Belgeleri
Sanayi Belgeleri
Dış Ticaret Belgeleri
Kayıt Suretleri Başvuru EUR 1 Belgesi
Faaliyet Belgesi Kapasite Raporu A.TR Belgesi
İhale Durum Belgesi Ekspertiz Rapor Basitleştirilmiş A.TR Belgesi
Yerli İstekli Belgesi İş Makinesi Tescil Belgeleri Mense Sahadatnamesi
İhaleden Men Durum Belgesi İmalatta Yeterlilik Belgeleri Form A Belgesi
Vize Talep Belgesi Fiili imalat ve Satış Belgeleri  
Ticari İkâmetgâh Belgesi Makine Parkı Listesi  
Kredi Talep Belgesi Sanayici ve İmalatçı Belgesi  
Ticari Ehliyet Belgesi  
Tanıtma Belgesi (Referans Mektubu)
Levha (Oda Sertifikası)
 
   
 

Kayıt Suretleri
Türkçe Kayıt Sureti:
Devlet ihaleleri, Bankalar, Vergi Daireleri, Müteahhitlik karnesi için Bayındırlık Bakanlığı, Belediyeler, Vize için Konsolosluklar, Pasaport için Emniyet Müdürlüğü Pasaport Dairesi, şirket adına alınan araçlar için Trafik Dairesi, Servis araçlarina C plakası almak için Trafik Müdürlüğüne, Ulaştırma Bakanlığına acentalik belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına acentalik belgesi için, Ulaştırma Bakanlığına C Yetki belgesi almak için, kaset yapim belgesi almak için MESAM'a ve benzeri kuruluşlara verilir.

İngilizce Kayıt Sureti:
Yurt dışı İhaleler , Antlasmalar ve krediler için verilir.

Almanca Kayıt Sureti:
Yurt dışı İhaleler , Antlasmalar ve krediler için verilir.

Fransızca Kayıt Sureti:
Yurt dışı İhaleler , Antlasmalar ve krediler için verilir.

Faaliyet Belgeleri
İştigal Faaliyet Belgesi:
Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.
Yabancı Dilde Faaliyet Belgesi:
Yurtdışı İhaleler , antlaşmalar ve krediler için verilen belgedir.
Ortaklık Faaliyet Belgesi:
Genellikle Türkçe kayıt suretinin kullanıldığı yerlerde kullanılır.

İhale Durum Belgesi
4734 Sayılı Kamu Ihale kanununun10 Maddesi (g) bendinde yer alan yönetmelik gereğince mesleki faliyetten men olmadigini gösteren belgedir.

Yerli İstekli Belgesi
4734 Sayılı kamu ihale kanunu 53 maddesine ait çıkarılan yönetmeliklere göre yerli istekli olduguna dair verilen belgedir. (10,00 YTL)

İhaleden Men Belgesi
Devlet ihalelerinden yasaklı olup olmadığına dair verilen belgedir.

Vize Talep Belgesi
Vize talepleri için verilen belgedir.
Almak için gerekenler:
— Nüfus cüzdan veya ehliyet fotokopisi ve aslı.
— Vatandaşlık numarası
— Vergi kimlik numarası
— Belge ücreti
— Belgeyi alan kişinin kimlik fotokopisi ve aslı

Ticari İkâmetgâh Belgesi
İhaleler için verilen belgedir.

Kredi Talep Belgesi
FATSO'nun anlaşmalı olduğu bankalara kredi başvurusu yapmak için gereken belgedir. (Ücretsizdir)

Ticari Ehliyet Belgesi
İhaleler için verilen belgedir.

Tanıtma Belgesi
Yurtdışı ihalelere girecek firmalara firmanın, daha önce yapıp bitirdiği işlere ilişkin firma hakkında geniş bilgi içeren belgedir.

Levha (Oda Sertifikası)
5,00 YTL

Nasıl Müracaat Edilir?
Müracaat Sanayi Müdürlüğü tarafından verilen "belge talep formu" veya üyelerimiz tarafından yazılmış dilekçe ile gerçeklestirilir. Talep edilen hizmetle ilgili üyelerimizin temin etmesi gereken evrak ilgili personel tarafından ücret üyemiz tarafından Mali İşler Müdürlüğüne yatırıldıktan sonra üye talebi işleme alınır.

Kapasite Raporu
Her türlü sinai ve imalat konularinda faliyet gösteren tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarin genel bilgilerini ve üretim gücünü gösteren , tanzim tarihi ve T.O.B.B.'un onayini müteakip üç yıl geçerliliği olan bir belgedir.
Almak için gerekenler:
 • Sanayi Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe (2 Nüsha)
 • Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu (2 Nüsha)
 • Taahütname (2 Nüsha)
 • İşçi Bordrosu Fotokopisi ile Son 1 ay'a ait SSK Bildirgesi
 • SSK Bildirgesi Fotokopisi (son aya ait)
 • Ticaret Sicil Gazetesinin Fotokopisi
 • Tapu veya Kira Kontratosu fotokopisi (Firmaca kaşe ve İmzali)
 • Varsa Demirbaş Defteri Noter tasdik sayfası ve Demirbaşlarin kayıtlı oldugu sayfalarin fotokopisi yoksa, Makina Parkı listesi Yeminli Mali Müşavir tarafından kaşeli imzalı hazırlanacak
 • Varsa önceki Kapasite Raporu fotokopisi
 • Vergi Levhasi Fotokopisi
 • Türkiye İş Bankası Akay Subesi: 4201-785529 no'lu Türkiye Odalar Borsalar Birliği hesabına 220,00 YTL yatırılacak, dekont aslı veya fotokopisi evreklara eklenecek.
 • Şirket Müdürü İmza Sirküleri Fotokopisi
 • Oda Harcı ve Eksper ücreti ODA VEZNESINE yatırılacaktır.(Her yılbaşı ücretler değişmektedir.)
 • Ankara Ticaret Odası'ndan teslim alınan Kapasite Raporunun onay için TOBB'a gitmesi gerekmektedir. İşlemini elden takip etmek isteyen firmalar için islem sıralaması aşağıdaki gibidir.
  T.O.B.B. Adres: Karanfil Sokak NO: 56 (Ticaret Sicil Gazetesi Yanı)
  2.Kat Evrak Servisinden giriş yaptırıp, 7.Kat Sanayi Daire Başkanlığı'na götürüp, 5 takım fotokopi çektirip, aslının aynıdır diye tasdik ettirmek için Ankara TIcaret Odasına gelinecektir.
  NOT: TOBB Elden Takip Ücreti olarak 50.00 YTL talep etmektedir. Bunun yaninda, istenildiği takdirde Kapasite Raporu Ticaret Odası tarafından posta yoluyla gönderilebilir, bu takdirde evrakın geri dönüşü 15 günü bulabilir.

Ekspertiz Raporu (Mahrace İade)
Çesitlilik arz eden her türlü konuda, özellikle bozuk ve arızalı cihaz v.b. ekipman ile kalibrasyon ve ölçü gerektiren her türlü makine, cihaz ve ekipmanin durumu, yurt içinde tamir edilip edilemeyeceği ile yurda giriş çıkışlarında durumlarını belgeleyen bir rapordur.
Almak için gerekenler:
 • Sanayi Müdürlüğüne Hitaben Dilekçe
 • Gümrük Giriş Beyannamesi veya Çıkış Beyannamesi
 • Proforma Fatura (İhracat ise çıkış faturası)
 • Gümrük Beyannamesi başına Oda Harci ve Eksper Ücreti
 • Taahütname
 • Dilekçe Örneği

Ekspertiz Raporu (Gıda İşyerleri)
Gıda sektöründe İmalatçı olan (Kapasite Raporu verilemeyen) firmalara resmi kurumlara verilmek üzere verilen belgedir. Bu belgedeki amaç iş yerindeki makina ekipman güç tespiti ve çalışan personel sayısıdır.
Almak için gerekenler:
 • Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe
 • Fen İşlerinden alınan Güç Tespit Tutanağı
 • Son aya ait SSK bildirgesi.
 • Oda harici eksper ücreti.
 • Dilekçe Örneği

İş Makinesi Tescil Belgesi
Seferberlik ve savaş hali hazırlıkları çalışmalarına ışık tutmak yurt savunması ile ilgili olarak ülke içinde mevcut İş makinelerin potansiyelinin bilinmesi ve devamlı olarak izlenmek üzere Trafik kaydı olmayan özel ve tüzel kişilere ait iş makinelerinin 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescilinin yapılması işlemidir.
Almak için gerekenler:
 • Müdürlüğümüze Hitaben Dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Fatura
 • 1. Gümrük Giriş Beyannamesi. (Yurtdışı'ndan ithal edilmesi durumunda)
  2. Yerli imalat ise, fabrika satış faturası veya mümessili firmanın kestiği

 • Noter satış senedi (Şirket ya da şahıstan devralınması durumunda)
 • Şirket Müdürünün İmza Sirküleri Sureti (Şirketlerden)
 • Nüfus Cüzdanı Sureti (Şahıslardan)
 • İş makinası Tescil Harci
 • Dilekçe Örneği
 • İş Makinesi Sicil Fişi

NOT:Vekaleten yapilacak islemler için vekaletname ve firma kaşesi gerekmektedir.

İmalatta Yeterlilik Belgeleri
Odamiza gerek kapasite tespiti yaptırmış ve gerekse yaptırmamış firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile yapmaya yeterli olup olmadıkları tespiti amacıyla ilgili mercilere ibraz edilmek üzere Eksper Raporuna istinaden hazirlanan bir belgedir.

Fiili İmalat ve Satış Belgeleri
Odamizca kapasite raporu tespiti yaptırmış olup kapasite raporu sahibi olan firmaların üretimleri devlet kontrolünde olan hammadde talepleri kapasite raporlarinda yer alan tahsise göre yapilmaktadir. (Özellikle petrol ürünleri yan sanayi mamulleri) Firmanin bir önceki yıl almİş olduklari hammaddeden ne kadar ne üreterek nerelere sattiginin tespiti amacıyla düzenlenen belgedir.
Almak için gerekenler:
 • Sanayi Müdürlüğüne hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Kapasite Raporu fotokopisi
 • Mal alış veya satış faturaları listesi
 • Yevmiye defteri (Talep edilen yıla ait)


Makine Parkı Listesi Belgesi
Firmaların gerek yeni yatırımlarının tesvik edilmesi ve gerekse mevcut yatırımlarının (makine araç gereç) tespiti amacıyla Kanuni defter kayıtlarında yer alan her türlü makine araç, gereç ve demirbaşın eksperler tarafından tespiti ile düzenlenen bir belgedir.
Almak için gerekenler:
 • Müdürlüğümüze hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Fatura (Araçlardan tescil belgesi)
 • Demirbaş Defteri
 • Yevmiye defteri kayıtları


Sanayici ve İmalatçı Belgesi
İlgili mercilere ibraz edilmek üzere firmaların 5590 Sayılı Kanunun 3. maddesine göre Sanayici - İmalatçı olduklarını belgeleyen bir belgedir.
Almak için gerekenler:
 • Sanayi Müdürlüğüne hitaben dilekçe veya Belge Talep Formu
 • Kapasite Raporu fotokopisi
 • Sanayici ve İmalatçı Belgesi harcı
 • Yevmiye defteri kayıtları


T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN