Yalı kahvesi binasında Fatso
Eski Yalı kahvesi binasında
Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası


1900 tarihinden beri Fatsa'ya hizmet veren Ticaret ve Sanayi Odası eski kayıtlarda "Ticaret ve Sanayi ve Ziraat Odası" olarak geçmektedir. Odaya ait en eski defterler 1923' e kadar uzanır. Bilinen ilk Başkanı Rum asıllı LAZERİ EFENDİ'dir. 1902-1903 tarihlerinde ise Demircizade Mustafa Bey başkandır. Cumhuriyet'in ilanından sonra da Fatsa'nın sosyo–ekonomik hayatında etkili olan Oda’nın belli başlı faaliyetleri şunlardır :
Fındık Talimatnamesi
25 Eylül 1930 tarihinde toplanan yönetim kurulu, Fındık talimatnamesini oy birliğiyle kabul etmiştir. Talimatname, fındık mahsulünün daha kaliteli üretilmesi için alınacak tedbirleri içerir. Fındığın rutubetten korunarak ve cinslerinin ayrılarak pazarlanması kararlaştırılmıştır. Fındık talimatnamesinin yaptırımını ticaret odası ve belediye zabıtası sağlayacaktır.
Kendir Talimatnamesi
30 Mayıs 1951'de toplanan yönetim kurulu kendir ticaretini de denetim altına alarak, ihraç edilecek kendirin özelliklerini belirlemiştir. Talimatnameye göre kendir, tamamıyla kurutulmuş olacak,S rutubet bulunmayacak ve dolaşık olmayacaktır.

T.O.B.B Fatsa Belediyesi 19 Mayıs Üniversitesi Ordu Üniversitesi Türkiye
TurkceEN